Nhà từ đường do bố mẹ chồng để lại có được phân chia khi ly hôn?

Hỏi: Khi ba tôi mất đã viết di chúc để lại tài sản cho các con, tôi là con trai trưởng nên được để lại căn nhà từ đường để thờ cúng ông bà. Nay vợ chồng tôi ly hôn, vợ tôi muốn chia căn nhà này. Luật sư cho tôi hỏi tôi cần phải làm gì để giữ lại căn nhà?

LAVN trả lời: Nếu ba bạn mất trước khi vợ chồng bạn đăng ký kêt hôn, đây là tài sản riêng của bạn và sẽ không bị phân chia khi ly hôn. Trường hợp ba bạn mất trong thời kỳ hôn nhân nếu ba bạn chỉ để lại ngôi nhà cho bạn thì đây cũng là tài sản  riêng và vợ bạn không có quyền được phân chia khối tài sản này nếu không có bất cứ thỏa thuận đó là tài sản chung.