Người đồng giới có được đăng ký kết hôn?

Hỏi: Tôi và người yêu là người đồng tính, nay tôi muốn tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn như những cặp dị tính. Xin hỏi Luật sư mong muốn của tôi có được pháp luật chấp nhận không?

LAVN trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành, hôn nhân đồng tính không còn bị cấm . Người đồng tính có thể tổ chức hôn lễ và chung sống với nhau nhưng dưới con mắt của pháp luật thì không được coi là vợ chồng và không thể đăng kỳ kết hôn. Như vậy, mong muốn đăng ký kết hôn của bạn sẽ không được pháp luật chấp nhận.